Verbonden d oor Vastgoed
                                                            bouwspecialist  

Diensten

 

Interim-management

·       

Deeltijd expertise

De expertise van Verbonden door Vastgoed is ook op interim basis in te huren. Gemeenten en commerciële beleggers in vastgoed kiezen steeds vaker voor het creëren van een flexibele schil in hun organisatie met betrekking tot specifieke expertise. Het voor korte of langere termijn inzetten van externe expertise creëert ruimte binnen uw eigen organisatie. Door Verbonden door Vastgoed op interim basis in te zetten, ontlast u uw eigen mensen en kunnen zij zich dus volledig richten op hun eigen specialisaties.

Zet mij als expert in bij specifieke onderdelen binnen uw organisatie of project en u zult zien dat ik deze investering terugverdien. Vanuit mijn kennis en kunde stuur ik uw project moeiteloos aan, los snel problemen op of implementeer structurele veranderingen binnen uw organisatie.

 

Projectmanagement

Projecten en processen binnen de bouw zijn vaak complex en risicovol. Het is daarom verstandig om een projectmanager in te schakelen. Ik beschik over een sterk analytisch en organisatorisch vermogen en ben als ‘gedelegeerd opdrachtgever’ verantwoordelijk voor het totale proces. Ik begeleid u bij het uitvoeren van praktische en financiële haalbaarheidsonderzoeken en kom – indien wenselijk – met goede alternatieven. Al uw wensen vertaal ik in een eenduidig Programma van Eisen. Verbonden door Vastgoed staat garant voor een strakke aansturing van alle partijen tijdens elke fase van het bouwproces.

Kortom: Verbonden door Vastgoed neemt u op professionele wijze alle zorgen uit handen. Ik leid mijn opdrachtgever stap voor stap door het proces en realiseer zijn ambities binnen de vooraf vastgestelde voorwaarden en zie continu toe op het naleven van afspraken met betrekking tot het budget, kwaliteit en tijd.

Taken als projectmanager

 • Algehele projectleiding,
 • Aansturen van het projectteam,
 • Advisering opdrachtgever,
 • Plantoetsing
 • Contractvorming en bewaking,
 • Risicobeheersing,
 • Heldere communicatie met alle stakeholders,
 • Snel anticiperen op veranderingen in het proces, Knopen doorhakken.

 

Bouwmanagement

Een onderhouds- of renovatieproces vergt specifieke kennis en ervaring. Verbonden door Vastgoed heeft als bouwmanager jarenlange ervaring opgebouwd met het coördineren en aansturen van kleine en grote bouwprojecten binnen zowel de zakelijke als de particuliere sector.

Waarom een bouwmanager?

In het voortraject adviseer ik u bij essentiële keuzes betreffende het ontwerp en stel optimalisatie voor, die samen leiden tot kwalitatieve verbeteringen. Ook adviseer en onderhandel ik bij prijs- en contractvorming en bepaal samen met u de juiste strategie met betrekking tot de aanbesteding en het vergunning traject. Tijdens de uitvoering geef ik als bouwmanager leiding aan alle ingeschakelde adviseurs en uitvoerende partijen. Ik bied ook een heldere terugkoppeling richting opdrachtgever en eindgebruiker(s). Bij kleine bouwprojecten verzorg ik ook directievoering en toezicht.

Taken als bouwmanager

 • Projectleiding bouwproces,
 • Opstellen calculaties,
 • Kwaliteitsbeoordeling ontwerp/tekenwerk,
 • Opstellen bestek/technische omschrijving,
 • Begeleiden/ adviseren aanbestedingstrajecten,
 • Doorlopen vergunningstraject,
 • Bewaken en bijsturen van de voorgang en kwaliteit,
 • Budgetbewaking,
 • Begeleiden van bouwproces (financieel en uitvoering),
 • Rapportage en advies richting opdrachtgever,
 • Uitvoeren van bouwkundige keuringen.

 

Directievoering en toezicht

Een bouw- of renovatieproces is een dynamisch (en dus veranderlijk) proces en kan voor de opdrachtgever een risicovolle onderneming zijn. Vaak moeten er tijdens de bouw nog belangrijke keuzes worden gemaakt en professionele hulp van een deskundige bouwbegeleider is daarbij onontbeerlijk. Naast de inzet van een bouwmanager is bij grotere projecten ook de inzet van een directievoerder/toezichthouder een verstandige keuze.

De directievoerder/toezichthouder bewaakt de technische kwaliteit van uitvoering. Hij ziet toe op de planning en is het dagelijkse aanspreekpunt van de aannemer. Directievoerder en toezichthouder zien er dus op toe dat het contract en de kwaliteitsafspraken die u heeft gesloten met de aannemer(s) en de installateurs, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Taken als directievoerder

 • Kwaliteitsbewaking van de bouw,
 • Toezicht op de planning,
 • Kostenbewaking van het project,
 • Dagelijks toezicht op de bouw,
 • Eerste aanspreekpunt aannemers/adviseurs,
 • Voorzitten van de bouwvergadering,
 • Verantwoordelijk voor informatieverstrekking,
 • Controle van meer- en of minderwerk,
 • Verzorgen van oplevering en nazorg.


 

Bouwkostenmanagement

Voor een opdrachtgever is inzicht in de bouwkosten van essentieel belang voor het bepalen van de haalbaarheid van een project. Het is belangrijk om vooraf te weten of het project past binnen het gestelde budget en om dit tijdens elke fase te blijven monitoren. Daarnaast is de wens om – binnen de gestelde budgettaire kaders – een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren en niet voor verrassingen te komen staan. Verbonden door Vastgoed helpt u bij het realiseren van deze doelstellingen en gaat zelfs een stapje verder: ik stel ramingen en begrotingen voor u op, maar kijk ook naar de risico’s en besparingskansen.

Door mij al in een vroeg stadium bij het project te betrekken, kunnen we samen het proces doornemen. Ik ben van mening dat kostenbesparing niet zit in kwaliteitsbesparing op materiaal, maar in efficiënt omgaan met tijd en in een goede voorbereiding. Ik heb in de praktijk bewezen daar goede resultaten mee te behalen.

Bouwkosten per fase

Verbonden door Vastgoed adviseert u op het gebied van bouwkosten in elke fase van het proces.

 • Initiatiefase :  Investeringsraming
 • Ontwerpfase :  Elementenraming
 • Bestek fase :  Directiebegroting
 • Aanbesteding :  Advies aanbestedingsvorm en controle inschrijfbegroting
 • Uitvoering :  Monitoren en beoordeling meer- en minderwerk.
 • Exploitatie :  Het opstellen van een exploitatieraming

Second opinion

Soms is het verstandig om de plannen of begrotingen van uw (ver)bouwproject te laten toetsen door een derde (onafhankelijke) partij. Wanneer u Verbonden door Vastgoed inschakelt voor het leveren van een professionele second opinion op begrotingen, offertes, aanbestedingen, et cetera, weet u zeker dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.


Onafhankelijk (bouw-)advies

 Analyseren van bouwgebreken en bouwschade

Verbonden door Vastgoed kan als onafhankelijke partij uitstekend worden ingezet om een advies uit te brengen bij het beoordelen van claims, offertes of bouwkeuringen. Zo is een van mijn expertises het analyseren van bouwgebreken en bouwschade. Ik kan voor u als opdrachtgever een onafhankelijke bouwkeuring uitvoeren en adviseren ook bij geschillen tussen aannemer en opdrachtgever. Verzekeringsmaatschappijen, makelaars, Verenigingen van Eigenaren en advocatenkantoren zijn bijzonder gebaat bij mijn diensten.

Vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer gaat verder dan het enkel instant houden van uw vastgoedportefeuille. Draagt uw vastgoed nog wel bij aan de doelstellingen van uw organisatie? Zijn kosten en opbrengsten in balans? Op wat voor manier richt u uw onderhoud in? Verbonden door Vastgoed adviseert over het strategisch beheer van uw portefeuille en helpt bij het opzetten van een beheer- en exploitatieplan, meerjarenonderhoudsplanning en de uitvoering hiervan. Samen bespreken we uw wensen en vertalen deze in een korte- en langetermijnvisie. Wilt u geen omkijken meer hebben naar het onderhoud en hiervoor de verantwoordelijkheid verleggen naar een aannemer? Verbonden door Vastgoed ondersteunt en adviseert bij al uw keuzes.

Verantwoording verleggen

Tegenwoordig zijn er speciale contractvormen gangbaar, waarbij de verantwoordelijkheid voor onderhoud wordt verlegd naar een aannemer. Zo kun je bijvoorbeeld een installatiebureau of een schilder (tegen een vast bedrag per maand of jaar) een x-aantal jaren verantwoordelijk maken voor het probleemloos laten functioneren van de installaties in het pand of voor de kwaliteit van het verfwerk. Deze langetermijnplanning is een win-winsituatie voor beide partijen en de investering verdient zichzelf op de lange termijn altijd weer terug. De opdrachtgever (vaak een gemeente of commercieel belegger) weet precies wat hij kwijt is en welke kwaliteit hij daar voor terugkrijgt. De schilder of het installatiebedrijf zal beslist kwalitatief goed materiaal gebruiken om verdere investeringen gedurende de loop van het contract te voorkomen.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map